Przejdź do treści

Fundusze europejskie

Województwo Łódzkie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju”

Celem projektu jest wzrost innowacyjności, konkurencyjności oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw z grupy MŚP funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego, poprzez organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu, a także zapewnienie dostępu i wymiany informacji gospodarczych oraz nowych technologii.

Efekty:

Efektem projektu będzie wzrost liczby MŚP podejmujących się internacjonalizacji, a także zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej WŁ i umacnianie jego wizerunku, jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców oraz inwestorów zagranicznych.

Wartość ogółem: 5 430 873,43 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 843 145,20 PLN

Skip to content