Przejdź do treści

Obejrzyj retransmisje

Czy grozi nam energetyczny „Blackout”, jak w książce Marca Elsberga?’” pyta profesor Łukasz Kaczmarek na samym początku debaty „TECHNOLOGIE JUTRA – DEBATY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ „OZE + INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ = NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA?”.
Podczas III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022, które odbyło się 23 czerwca, poruszaliśmy wiele kwestii dotyczących inteligentnego zarządzania energią przez firmy, a konkretnie jej odzyskiwania i ponownego wykorzystywania. W podsumowaniu wypowiedzi ekspertów moderator debaty Politechniki Łódzkiej wypunktował kluczowe kwestie dotyczące zamkniętego obiegu energii. Goście podkreślili rolę magazynów energii oraz zwrócili uwagę na potencjał, ale też zagrożenia, jakie płyną z energetycznej eksplantacji wodoru.
Retransmisja ze wspomnianej, tak istotnej rozmowy, a także pozostałe panele dostępne są na stronie: https://forumbiznesu.lodzkie.pl/retransmisja-2022/.

Zapraszamy do wysłuchania wszystkich dyskusji z Forum!

Powrót…

Skip to content