Przejdź do treści

Poznaj program!

Poznaj program!

Alternatywne źródła energii, gospodarka zrównoważonego rozwoju, spółdzielnie energetyczne – to tylko niektóre z tematów, które podejmiemy podczas Forum. Program obejmuje także dyskusje panelowe i warsztaty poświęcone projektowaniu obszarów, które trzeba przystosować do nowych funkcji społecznych, przestrzennych i gospodarczych.

Podczas panelu „Spółdzielnie energetyczne jako narzędzie demokratyzacji produkcji i dystrybucji energii” zastanowimy się, jak założyć taką spółdzielnię, aby obniżyć rachunki za prąd. Porozmawiamy także o krajowych i europejskich programach finansowania wspólnot energetycznych oraz o praktycznych aspektach funkcjonowania spółdzielni.

W czasie dyskusji „Alternatywne, zeroemisyjne źródła energii” porozmawiamy m.in. o nowoczesnych rozwiązaniach energetycznych dla wsi, niskoemisyjnych i energooszczędnych technologiach w sektorze mieszkaniowym i publicznym, a także wodorze jako paliwie przyszłości.

Sesja „(Bio)Gospodarka zrównoważonego rozwoju w transformacji regionu” to czas na rozmowy o zagospodarowaniu surowców odnawialnych, zrównoważonym przetwórstwie rolno-spożywczym i szeroko pojętej zielonej gospodarce.

Nie zabraknie także czasu na networking, wymianę pomysłów i doświadczeń.

Chcecie dowiedzieć się, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy?

Sprawdźcie program.
Przypominamy o trwającej rejestracji.

Powrót…

Skip to content