Przejdź do treści

Transformacja z ambicjami

Transformacja z ambicjami

Województwo łódzkie jest jednym z pięciu obszarów w Polsce objętych planem transformacji energetycznej. Oznacza to rewolucyjne przemiany gospodarcze związane z koniecznością zaprzestania wydobycia węgla brunatnego i produkcji z niego energii. Jest to wyzwanie, ale i duża szansa na przeprowadzenie zmian, które z wykorzystaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, stworzą nowe możliwości dla mieszkańców i otworzą nowe perspektywy dla gospodarki. I to będą główne tematy IV Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2023. 

Tegoroczna edycja odbędzie się 20 października w Uniejowie. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem: „Wyzwania dla Obszaru Nowej Energii – Ambitna Transformacja”. Miasto – gospodarz, to jednocześnie znakomity przykład ambitnych przemian. Dzięki występującym tam wodom geotermalnym, przy wykorzystaniu pieniędzy unijnych, nastąpił skok rozwojowy i cywilizacyjny. Uniejów z niewielkiego miasteczka przeistoczył się w atrakcyjne turystycznie miejsce kuszące ofertą wypoczynkową i uzdrowiskową. 

Setki milionów z Unii i Budżetu Państwa do wykorzystania 

Ale oczywiście transformacja energetyczna to dużo poważniejsze wyzwanie. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego obejmuje 35 gmin, w tym trzy duże ośrodki miejskie: Bełchatów, Radomsko i Piotrków Trybunalski. Obszar zamieszkuje 417 tysięcy osób. To prawie 20 procent populacji województwa łódzkiego. Przemysł górniczo-energetyczny ma dla tego regionu olbrzymie znaczenie gospodarcze. Branża jest kluczowym pracodawcą, opłaty wnoszone przez PGE S.A. to ważny element budżetów tutejszych samorządów terytorialnych, a bełchatowska elektrownia wytwarza niemal 20% energii całego kraju. Dlatego na dofinansowanie sprawiedliwej transformacji na obszarze województwa łódzkiego przeznaczono blisko 355 mln euro. Dodatkowo, ponad 21 mln euro popłynie z budżetu państwa. 
Transformacja z wykorzystaniem tych pieniędzy już się zaczęła. Dotychczas ogłoszone zostały cztery nabory wniosków o dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Wpłynęło na nie 78 wniosków o udzielenie dotacji opiewających na blisko miliard złotych.   

Warsztaty – zróbmy to razem!  

W programie, oprócz dyskusji panelowych, znajdują się warsztaty pt. „Projekty partnerskie w nowej perspektywie finansowej – zróbmy to razem”. Ich celem jest pomoc przedstawicielom 35 gmin z Obszaru Nowej Energii w wypracowaniu założenia do projektów, które będą mogły być w przyszłości realizowane w regionie bełchatowskim. Podczas warsztatów poruszone zostaną następujące zagadnienia:   

  • przywracanie właściwych stosunków wodnych i walorów przyrodniczych,  
  • zeroemisyjny transport międzygminny,  
  • efektywność energetyczna, w tym tworzenie spółdzielni energetycznych. 

 
Z korzyścią dla mieszkańców! 

– Spotkanie w Uniejowie będzie niewątpliwie ważnym miejscem wymiany doświadczeń, punktów widzenia i opinii – zapowiada Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Szerokie spektrum poruszanych tematów oraz wiedza i doświadczenie zawodowe uczestników oraz zaproszonych ekspertów, pozwolą spojrzeć z różnych perspektyw na wyzwania społeczne i biznesowe związane ze sprawiedliwą transformacją w regionie bełchatowskim. Przede wszystkim liczę na to, że Forum zapoczątkuje dobrą współpracę samorządowców z przedsiębiorcami oraz instytucjami okołobiznesowymi z korzyścią dla mieszkańców. 
Partnerem głównym Forum jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.  

Koniecznie bądźcie z nami! Pamiętajcie o rejestracji.

Powrót…

Skip to content